Hotels Varanasi India

Varanasi Tour Packages

Home » Varanasi Tour Packages

Buddhist Pilgrimage Tour

Hawa Mahal India, Varanasi Tour

Tour Package Duration: 14 Nights/ 15 Days

Destinations Covered: Delhi - Jaipur - Agra - Varanasi - Bodhgaya - Vaishali - Lumbini - Kushinagar - Kapilvastu - Sravasti - Balrampur – Lucknow-Delhi

(Read more...)
 
 

Culture & wildlife Tour India

Ranthambore Tiger, Tour Varanasi

Tour Duration: 12 Nights / 13 Days

Destinations Covered: Delhi - Sariska - Jaipur - Ranthambore - Bharatpur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Delhi

(Read more...)
 
 

Extended Varanasi Tour

Varanasi, Varanasi Travel

Duration: 02 Night/03 Days

Destinations: Delhi-Varanasi-Sarnath- Delhi

(Read more...)
 
 

Ghats & Temples Tour

Khajuraho Temples, Travel Varanasi

Duration: 08 Days/ 09 Nights

Destinations: Delhi-Jaipur-Agra-Jhansi-Orchha-Khajuraho-Varanasi-Delhi

(Read more...)
 
 

Golden Triangle Varanasi Tour

Taj Mahal, Varanasi Trip

Duration: 08 Nights / 09 Days

Destinations covered: Delhi - Jaipur - Agra - Varanasi -Delhi.

(Read more...)
 
 

Holy Ganga Tour

Rishikesh, Travel to Varanasi

Duration: 10 Nights/11 Days

Destinations Covered: Delhi - Haridwar - Rishikesh - Varanasi – Allahabad-Delhi

(Read more...)
 
 

Rajasthan with Varanasi Tour

Pushkar, Package tour Varanasi

Tour Package Duration: 15 Nights/16 Days

Destinations Covered: Delhi - Nawalgarh/Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Pushkar - Samode - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra - Orchha - Khajuraho - Sarnath - Varanasi -Delhi

(Read more...)
 
 

Sacred Buddhism Tour India

Bodhgaya, Travel Package Varanasi

Duration: 08 nights / 09 days

Destinations Covered: Lucknow - Balrampur - Lumbini - Kushinagar - Vaishali - Patna - Nalanda - Rajgir - Bodhgaya - Varanasi

(Read more...)
 
 

Temples & Tiger Tour

Bandhavgarh Tiger, Varanasi Travel Packages

Package duration: 15 nights/16 days

Destinations covered: Delhi-Jaipur- Ranthambore Tiger Reserve- Bharatpur National Park- Agra - Bandhavgarh National Park- Khajuraho-Varanasi

(Read more...)
 
 

Varanasi & Wildlife Tour

Bharatpur Bird Sanctuary

Duration: 11 Nights/ 12 Days

Destinations: Delhi-Jaipur-Ranthambhore-Bharatpur-Agra-Orchha-Khajuraho-Varanasi--Mumbai

(Read more...)
 
 

Varanasi with Ayurveda Tour

Varanasi Tour Packages-Varanasi with Ayurveda Tour

Duration: 12 Nights/ 13 Days

Destinations: Delhi-Jaipur-Agra-Jhansi-Orchha-Khajuraho-Varanasi-Trivandrum- Kovalam- Trivandrum

(Read more...)
 
 

Varanasi with Heritage India

Varanasi Tour Packages-Varanasi with Heritage India

Duration: 11 Nights/ 12 Days

Destinations: Delhi-Samode-Jaipur-Fatehpursikri-Agra-Jhansi-Gwalior-Orchha-Khajuraho-Varanasi-Delhi

(Read more...)
 
 

Varanasi with Tiger Trail

Varanasi Tour Packages-Varanasi with Tiger Trail

Duration: 11 Nights/ 12 Days

Destinations: Delhi-Jaipur-Agra-Umaria-Bandhavgarh-Khajuraho-Varanasi

(Read more...)
 
 

Vintage Varanasi Tour

Varanasi Tour Packages-Vintage Varanasi Tour

Duration: 07 Nights / 08 Days

Destinations Covered: Delhi - Varanasi - Sarnath - Allahabad - Kaushambi - Delhi

(Read more...)
 
 

Weekend Getaway Varanasi

Varanasi Tour Packages-Weekend Getaway Varanasi

Duration: 01 Night/02 Days

Destinations: Delhi-Varanasi-Delhi

(Read more...)
 
 
Bottom Image